Технически Регламент за 2018 г. е онлайн

Техническият Регламент за 2018 г. на Тайм Атак България вече е онлайн. Както и в Спортния Регламент, така и тук, основните моменти са само няколко:

  1. През 2018 г., ще бъдат допускани до участие и автомобили тип “Formula”, “Open wheel”, “Central seat”, “Open cockpit”, но само и единствено в клас „Extreme“.
  2. Запазват се всичките 22 класа от 2017 г., които вече са разделени в две основни групи – Time Attack Classic (S1, S2, S3, D1, D2, D3, T1, T2, T3, M1, M2 и M3) и Time Attack Modern (Pocket Rocket, Enthusiast, Street, Tuning, Sport Race, Sport Race Turbo, Sport, Supercars, Pro и Extreme)
  3. Няма промени в класовете, освен че са отпаднали някои от изискванията към автомобилите.

Можете да изтеглите Технически Регламент от тук

1-ви кръг от Тайм Атак България 2018, ще се проведе на 25 март на писта Дракон – Калояново.